Велики број легендарних домаћих филмова и неколико страних филмова је снимано у Панчеву. Улице, тргови, делови уз Тамиш и ентеријери јавних и приватних кућа стварају илузију прошлих времена, тако да нису биле потребне посебне кулисе и сценографија. Данашње генерације Панчеваца желе да сачувају сећање на овај специфичан сегмент културног наслеђа и да га уврсте у туристичку понуду.