На свега 2.5 километара удаљености од села Иваново и 21 км од Панчева налази се специјални резерват природе Ивановачка ада, позната као остатак плавних шума које су некада доминирале дунавским адама. Сам резерват обухвата узану аду ширине од 2-7 километара, и због присуства аутохтоних врста тополе, црне и беле, врбе, јасена и првенствено храста лужњака, сврстава се у ботанички прак природе.

Посебну вредност за излетнике и пецароше представљају Дунавац и Зимовник где ћете сигурно направити величанствене фотографије у свим временским приликама и годишњим добима. Храст лужњак који се налази недалеко од Дунавца броји преко 180 лета и импресиван је примерак врсте која је некада доминирала овим подручјем. Почев од Хиподрома (код Омољице), па све до Дунавца и даље Иванова води пешачко бициклистичка стаза са постављеним инфо таблама. Од Иванова поново насипом може се стићи до ауто кампа Јабуков цвет на Дунаву, недалеко од Брестовца или до Панчева и манастира  Војловица.