VOYAGER
Војводе Радомира Путника 3а, Панчево
T: 013/ 333 – 424
F: 013/ 333 – 424
E: voyagerdoo@open.telekom.rs
www.voyager.rs

GLOBAL
Жарка Зрењанина 14, Панчево
T: 013/ 300 – 666
F: 013/ 300 – 660
E: global@madnet.rs
www.globaltravel.co.rs

AVIA CO.TRAVEL
Т.Ц. Змај Јовина 2, Панчево
T: 013/ 343 – 333
F: 013/ 318 – 857
E: aviapancevo@gmail.com

ADRIATIC
Змај Јовина 10а, Панчево
T: 013/ 332 – 915
F: 013/ 332 – 635
E: apartmanipancevo@madnet.rs
www.adriaticpancevo.rs

SOLLE
Војводе Радомира Путника 21, Панчево
T: 013/ 335 – 144, 013/ 210–0011
F: 013/ 335 – 144
E: ta.solle@yahoo.com
www.solle.co.rs

LUNA
Жарка Зрењанина 26, Панчево
T: 013/ 351 – 058
F: 013/ 351 – 058
E: agencija.luna@sezampro.rs
www.agencijaluna.com

CONTINENTAL TRAVEL
Карађорђева 13 лок.4, Панчево
T: 013/ 334 – 500
F: 013/ 334 – 500
E: continentalpancevo@gmail.com
www.continentaltravel.rs

SCABA TOURS
Војводе Живојина Мишића 6, Панчево
T: 013/ 331 – 669
F: 013/ 332 – 729
E: info@scabatours.rs
www.scabatours.rs

SINAF TOURS
Мученичка 4, Панчево
T: 013/ 355 – 677
F: 013/ 331 – 644
E: info@sinaftours.com
www.sinaftours.com

PLANA TOURS
Карађорђева 15 локал 13, Панчево
T: 013/ 335 – 987
F: 013/ 335 – 987
E: officepa@planatours.rs
www.planatours.rs

COJA TOURS d.o.o.
Агенција за туристичко посредовање и
ванлинијски превоз
Патријарха Арсења Чарнојевића 92,
Омољица
T: 063 506 530
Маринковић Борислав
063 810 2717 -
Маринковић Маријана
E: cojatours@gmail.com
www.cojatours.com