Poziv za podnešenje ponuda JNMV 01-2017 Nabavka goriva