КРУЖНА ПЕШАЧКА СТАЗА МАНАСТИР ВОЈЛОВИЦА – ИВАНОВАЧКА АДА

Стаза је дужине 32 километара и пружа могућности да на лак начин за кратко времеупознате лепоте Дунава, реке Наделе и резервате природе на том потезу, али и духовницентар целог краја манастир Војловицу.Почетак стазе је код прве табле постављене недалеко преко пута манастира Војловица,поред главног пута који води ка Старчеву. Поред ње налази се и мала табла саинформацијама о орлу белорепну, који има своје хранилиште у непосредној близини.Од табле стаза води ка Дунаву и убрзо излази на Дунавски насип којим води све до селаИваново и Ивановачке аде. Дуж стазе постоје путокази ка најзначајнијим локалитетима,плажа Миље, локација за скелу и прелазак на другу обалу Дунава, село Иваново, Љубавноострво, шпиц и Дунавац. Све време идући насипом отвара се моћни Дунав, и прелепи кубици.У Иванову код самог моста налази се још једна информативна табла, а одатле пут водинасипом уз Дунавац, уз реку Наделу, додирује Поњавицу где улази на подручје села Омољицаи даље Наделом стиже у Старчево до основне школе, одкале се асфалтном стазаом стиже до манастира Војловица. Инфо табле постављене су у Старчеву код основне школе и у Омољици.Од Ивановачког моста може да се скрене десно и настави насипом ка кампу Јабуков цвет и успут се наилази на примерак храста лужњака, код Чуварнице, који је стар око 190 година и стављен је под заштитом државе.Стаза је рекреативна без успона и висинске разлике, великим делом прати водне токове Дунава, Наделе и Поњавице. Цео крај одликује се разноликим биљним и животињским светом.

07-Kruzna-pesacko-bicikl.-staza-Vojlovica-Ivanovoq