Industrijsko nasledje 5

Industrijsko nasledje 4Панчево обилује објектима индустријског наслеђа који представљају национални репрезент у овој области културне понуде. Држава је све објекте индустријског наслеђа на обали Тамиша заштитила у оквиру просторне целине Старог градског језгра. Најбројнији и најзначајнији примери индустријског наслеђа распоређени су дуж обале Тамиша. На потезу од Кула светиља, подигнутих 1909. године на Ушћу, па до друмског моста изграђеног две и по деценије касније, постојали су многи индустријски погони, складишта, саобраћајни објекти, пристаниште, што је приобаљу давало изглед својеврсне индустријске и трговачке зоне. Кафане, свратишта и куплераји чинили су овај део града веселим у свако доба дана и ноћи. Тамиш је био пловна река са веома живим речним саобраћајем, док је у хладним данима постајао велики зимовник за бродове. Између светских ратова ту се налазило Фернбахово бродоградилиште. Недалеко одатле крајем 19. века је подигнуто здање Мађарске краљевске предионице свиле, коју сви Панчевци зову Свилара.

Велики житни магацин на Тамишу се данас користи за повремене сајамске манифестације и изложбе. Ова чврста моћна структура обележиће ускоро три века постојања. У народу је познат као „Црвени магацин“. У непосредној близини Пристаништа, постојали су Солара, магацин соли и два велика житна магацина. Порушени су да би на њиховом месту биле саграђене стамбене зграде. Међутим, водоторањ између њих је сачуван. На следећем углу, оронула и делом оштећена након пожара 2005. године, још увек стоји Стара Вајфертова пивара, основана 1722. године. Средином 19. века породица Вајферт је преузела Пивару и за кратко време од ње начинила једно од најзначајнијих предузећа у овом делу света. Укосо од Пиваре, непосредно пред избијање Другог светског рата, подигнут је Силос, а са његове друге стране налази се железничка станица „Панчево“. Пруга која је повезивала набројане привредне објекте у непосредној близини Тамиша уклоњена је пре четврт века, отприлике у исто време када је регулисан кеј. Последњи у низу је Провијант магацин који се налази иза данашње зграде  ДДОР-а.
Од осталих значајних објеката индустријског наслеђа који нису у зони дуж Тамиша треба издвојити Стаклару – стари део, Горњи и Доњи млин и „Славину“ са пивницом, диван и недовољно искоришћен простор.